Diensten

<strong>Integrale verwerking en informatievoorziening</strong><br><br>Onze kracht is de combinatie van de inzet van <strong>slimme software </strong>en onze <strong>farmaceutische expertise</strong>. Met ons systeem kunnen we uw hele administratie tot op detail managen. Zijn er trends of zaken die om aandacht vragen? Dan kunnen onze experts meteen reageren. Ze rusten niet voor alles is opgelost. Is er menselijk overleg nodig? Dan pakken zij dat vaardig op: ze kennen alle ins en outs van de apothekerswereld.<br> <br>U blijft altijd uitstekend op de hoogte via <strong>één handig portaal </strong>waarin al onze diensten zijn geïntegreerd. <br> <br>

Try it now
Diensten

Via dit portaal kunt u declaraties en facturatiebestanden indienen, waarna wij ermee aan de slag gaan.<br><br>Het portaal geeft u:<br>- alle nodige <strong>managementinformatie</strong>;<br>- <strong>overzicht van het hele receptvergoedingsverloop</strong>: van declareren naar factureren tot de status van prijsindiening en toekenning door de zorgverzekeraar;<br>- inzicht in <strong>artikelinformatie</strong> in relatie tot contracten;<br>- de mogelijkheid <strong>recepten te volgen</strong> via een audit-trail, vanaf het moment van declareren of factureren;<br>- de mogelijkheid eenvoudig <strong>recepten te corrigeren</strong> naar factuur of naar de zorgverzekeraar.<br><strong>snel contact</strong> met Netpoint wanneer nodig.<br> <br>We ontzorgen u zo met alles op het gebied van zorgverzekeringsdeclaratie, consumentfacturatie en contractcontrole.

Zorgverzekering(Her)Declaratie

Het proces rond declareren en herdeclareren is tijdrovend en complex voor apothekers, die het al druk genoeg hebben met het leveren van zorg aan hun patiënten. Heb je niet te weinig gedeclareerd? Hoe analyseer je de prijsverschillen? Hoe weet je of een afkeuring terecht is? Het overzicht ontbreekt en de communicatie met de zorgverzekeraar is soms intensief.<br>Netpoint Clearing maakt declareren weer eenvoudig. Via een handig portaal dient u éénmaal per maand op eenvoudige wijze uw declaraties in. Het slimme systeem en de experts van Netpoint Clearing doen de rest. We:<br>- verwerken declaratiebestanden;<br>- controleren declaratieregels;<br>- rekenen declaraties na;<br>- analyseren prijsverschillen en onder-facturatie om te zorgen dat declaraties volledig worden betaald;<br>- verwerken de terugkoppeling van zorgverzekeraars;<br>- verwerken tweede retourinformatie;<br>- beoordelen afkeur en opnieuw indienen. We communiceren daarbij direct via het portaal met u.<br>- overleggen zo nodig met de zorgverzekeraar.<br> <br>In de tussentijd heeft u steeds:<br>- inzicht in de stand van zaken via het portaal;<br>- de zekerheid dat u het geld krijgt waar u recht op heeft.

Consumentfacturatie

Consumentfacturatie vormt maar een klein deel van uw administratie. Toch is dit factureren vaak tijdrovend.<br> <br>Netpoint Clearing neemt de volledige consumentfacturatie van u over. U heeft maar één taak: u levert elke maand een bestand met facturen aan. Wij betalen u alvast het volledige bedrag, en doen daarna de rest. We:<br>- versturen digitale en/of papieren facturen<br>- communiceren met de patiënt, onder meer via een patiëntportaal<br>- zetten regels om van declaratie naar facturatie en omgekeerd<br>- geven u via het portaal inzicht in de stand van zaken bij patiënten<br>- lossen betalingsproblemen op. We voeren hierbij een respectvol incassobeleid, zodat uw klant uw klant blijft. <br>- nemen het risico voor onze rekening als een betalingsprobleem niet wordt opgelost. <br> <br>In de tussentijd heeft u:<br>- geen zorgen meer over uw geld omdat wij u al hebben betaald<br>- alle tijd om u te focussen op uw werk: het leveren van de beste farmaceutische zorg aan patiënten.

Contractcontrole

Contracten met zorgverzekeraars zijn vaak lastig te lezen en te interpreteren. Ook prijzen zijn soms ondoorzichtig en veranderlijk.<br>Netpoint zet geavanceerde software in om contracten te scannen en doorgronden. En slimme analisten, die data doorgronden en fouten signaleren. Wij:<br>- vertalen contracten van zorgverzekeraars naar de goede prijzen voor producten en diensten;<br>- signaleren prijsverrijking zoals Medische en Logistieke Noodzaak;<br>- controleren de prijzen van zorgverzekeraars.<br> <br>In de tussentijd heeft u:<br>-  geen lastige discussies over afgesproken prijzen en producten;<br>- de zekerheid dat u volledig incasseert waarop u recht heeft volgens uw contract.<br>