Diensten

Onze kracht is de combinatie van de inzet van slimme software en onze farmaceutische expertise. Met ons systeem kunnen we uw hele administratie tot op detail managen. Zijn er trends of zaken die om aandacht vragen? Dan kunnen onze experts meteen reageren. Ze rusten niet voor alles is opgelost. Is er menselijk overleg nodig? Dan pakken zij dat vaardig op: ze kennen alle ins en outs van de apothekerswereld.

U blijft altijd uitstekend op de hoogte via één handig portaal waarin al onze diensten zijn geïntegreerd.

Het portaal

Via dit portaal kunt u declaraties en facturatiebestanden indienen, waarna wij ermee aan de slag gaan.

Managementinformatie

Alle nodige managementinformatie

Receptvergoedingsverloop overzicht

Van declareren naar factureren tot de status van prijsindiening en toekenning door de zorgverzekeraar

Artikelinformatie

Inzicht in artikelinformatie in relatie tot contracten

Audit-trail

De mogelijkheid recepten te volgen via een audit-trail, vanaf het moment van declareren of factureren

Correcties

De mogelijkheid eenvoudig recepten te corrigeren naar factuur of naar de zorgverzekeraar

Snel contact

Snel contact met Netpoint wanneer nodig.

Onze diensten

We doen alles van declareren tot factureren en van prijsindiening tot contractbeheer.

Zorgverzekering(Her)Declaratie

Het proces rond declareren en herdeclareren is tijdrovend en complex voor apothekers, die het al druk genoeg hebben met het leveren van zorg aan hun patiënten. Netpoint Clearing maakt declareren weer eenvoudig.

Declaratiebestanden verwerken
Declaratieregels controleren
Nauwkeurige declaratieberekening
Prijsverschillen en onder-facturatie analyseren
Terugkoppeling van zorgverzekeraars verwerken
Tweede retourinformatie verwerken
Afkeuring beoordelen en opnieuw indienen indien nodig
Directe communicatie via portaal
Overleg met zorgverzekeraar indien nodig

Gedurende het proces houdt u altijd inzicht in de stand van zaken via het portaal en heeft u de zekerheid dat u het geld krijgt waar u recht op heeft.

Consumentfacturatie

Netpoint Clearing neemt de volledige consumentfacturatie van u over, waardoor het tijdrovende proces voor u wordt geautomatiseerd. U hoeft alleen nog maar maandelijks een bestand met facturen aan te leveren. Wij betalen u direct het volledige bedrag en nemen vervolgens alle verdere taken op ons.

Digitale/papieren facturen verzenden
Directe communicatie via patiëntportaal
Declaraties omvormen naar facturen
Inzicht in facturatiestatus patiënten
Professionele betalingsafhandeling
Risico op onbetaalde facturen op ons nemen

Terwijl wij uw consumentfacturatie verzorgen, hoeft u zich geen zorgen te maken over uw inkomsten. Wij betalen u namelijk alvast het volledige bedrag uit, zodat u financiële gemoedsrust heeft. Dit stelt u in staat om uw kostbare tijd en energie volledig te richten op uw farmaceutische werkzaamheden en het bieden van uitstekende zorg aan uw patiënten.

Contractcontrole

Contracten met zorgverzekeraars zijn vaak lastig te lezen en te interpreteren. Ook prijzen zijn soms ondoorzichtig en veranderlijk.

Vertalen contracten van zorgverzekeraars naar de goede prijzen voor producten en diensten
Signaleren prijsverrijking zoals Medische en Logistieke Noodzaak
Controleren de prijzen van zorgverzekeraars

Tijdens dit proces heeft u de gemoedsrust dat er geen discussies zijn over afgesproken prijzen en producten, en dat u volledig incasseert waar u recht op heeft volgens uw contract.